ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν μετά τον 6ο γύρο